اینترنت پرسرعت tdlte

بسته اینترنت یکساله 480 'گیگ با مودم i60 49 موجود است

اینترنت پرسرعت تا 40 مگ
سیمکارت و مودم tfi60 و بسته یکساله